035-577 98 55      Openingstijden: Ma t/m Vrij 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag: 10.00 tot 15.00 uur.


Winterstallig bij Molenaar watersport


Op onze locatie aan de Scheendijk in Breukelen hebben we voldoende gelegenheid voor de winterstalling van uw boot. Uw boot kan buiten, binnen onverwarmd of binnen verwarmd (vorstvrij) bij ons worden gestald. Tijdens de winterstalling kunnen wij diverse werkzaamheden aan uw boot of motor uitvoeren zoals service, onderhoud, poetsen of het onderwaterschip voorzien van (nieuwe) antifouling. Ook het uitvoeren van grote onderhoudswerkzaamheden behoren tot de mogelijkheden.


  • Onze stalling is inclusief:
  • BTW
  • Milieutoeslag
  • Afspuiten
  • Opbokken
  • Bokhuur
  • 2x hijskosten
Max. 3.00m breed
Max. 8.50m lang
Max. 3.000KG
Buitenstalling 32,50 p/m
Binnenstalling onverwarmd 50,00 p/m
Binnenstalling verwarmd 57,50 p/m
Service mogelijkheden
Onderhoud mogelijkheden
Geen stalling voor zeilboten
Winterklaarmaken mogelijkWinterstalling
Bereken uw prijs en regel het direct zelf!

Onderstaande werkzaamheden kunnen wij tijdens de winterstalling voor u uitvoeren:

Buitenboord (t/m 25pk)

Buitenboord (26 t/m 60pk)

Buitenboord (61 t/m 100pk)

Buitenboord (101pk of meer)
Motor merk + vermogen:

Inboard diesel: 2-cilinder motoren

Inboard diesel: 3 en 4-cilinder motoren

Inboard benzine
Motor merk + vermogen:
Ons aanbod:
Vul a.u.b. uw gegevens in:
  • * Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen. Definitieve prijs kan, na gezamelijke afstemming, afwijken.

Voorwaarden
Winterstallingvoorwaarden.
1.1 De MolenaarWatersportwinterstallingvoorwaarden zijn van toepassing op de winterstallingovereenkomsten.

1.2 Onder vaartuigen vallen de schepen en alle aanverwante zaken als goederen in/op het vaartuig of daaraan bevestigd.

1.3 Winterstalling definities:
- Winterstalling: Het tegen betaling beschikbaar stellen van ruimte voor winterstalling van het vaartuig, al dan niet met aanverwante zaken.
- De winterstallingperiode omvat de periode van 1 oktober tot 1 april.
- De winterstalling is inclusief: het in- en uit het water takelen, het schoonspuiten van het onderwaterschip, het verplaatsen van en/of intern transport van het vaartuig.

De Stallingshouder.
1.4 De stallingshouder is Molenaarwatersport gevestigd te Breukelen: Scheendijk 15-1 3621VC Breukelen.

De Bewaargever.
1.5 De bewaargever is degene die met MolenaarWatersport een overeenkomst tot winterstalling heeft gesloten.

Veiligheid, Verzekering en aansprakelijkheid.
1.6 De bewaargever dient zijn/haar vaartuig adequaat te verzekeren gedurende de winterstalling.

1.7 Onder voorbehoud van grove schuld of opzet van de stallingshouder, vrijwaart de bewaargever de stallingshouder voor alle aansprakelijkheid voor eventuele schade aan en door het in bewaring gegeven vaartuig. (denk daarbij oa. aan milieuschade, vorstschade, brand-, stormschade, vermissing/diefstal)

1.8 De bewaargever mag de stalling/het stallingsterrein niet betreden en geen werkzaamheden gedurende de winterstalling (doen) verrichten aan/in het vaartuig, anders dan na toestemming (schriftelijk) van de stallingshouder.

Duur van de overeenkomst.
1.9 De termijn van winterstalling loopt van oktober tot april. Voor vaartuigen die na medio april worden opgehaald wordt de extra tijd tegen winterstallingstarief in rekening gebracht. Bij de kostenberekening wordt een gedeelte van de maand berekend als volle maand.

1.10 Het verschuldigd bedrag voor winterstalling dient voor 15 december te zijn voldaan. De stallingshouder behoudt zich het recht voor indien de bewaargever verzuimt de stallingskosten te voldoen, via een gerechtelijke procedure, het vaartuig te verkopen. Alle vorderingen en kosten, inclusief die van de verwijdering/afvoer van het vaartuig, worden uit de verkoopopbrengst, bij voorrang, voldaan.

BeŽindiging en voortzetting van de overeenkomst.
1.11 De winterstallinsovereenkomst eindigt na de winterstallingsperiode en de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

1.12 De overeenkomst wordt desgewenst voortgezet voor de volgende winterstallingsperiode.